Pametan mobilijar
na solarnu energiju

PetroSOLAR je linija od 5 različitih proizvoda izvedenih od jedne – identične osnove što ih čini jedinstvenim na svetu.

Svi proizvodi se napajaju isključivo SOLARNOM energijom i razvijeni su sa osnovnom namenom da POBOLJŠAJU kvalitet života, PODIGNU bezbednost i UNAPREDE imidž lokacije na kojoj se nalaze.

PetroSOLAR PROJEKT pametni mobilijar klupa

Svi PetroSOLAR proizvodi
u osnovnoj izvedbi poseduju

Besplatne USB punjače za mobilne uređaje

4G Wi-Fi
bežični
internet

LED
samo-
osvetljenje

Dve reklamne pozicije (prednju i zadnju)

Po posebnom zahtevu mogu da integrišu:

Interaktivne (touch) monitore

Senzore za kvalitet vazduha

Senzore za jačinu buke

Kamere za nadzor

Ključne prednosti PetroSOLAR mobilijara

Povećanje bezbednosti u gradskim i van gradskim neosvetljenim sredinama

Zadovoljenje konstantne potrebe za Internetom i dodatnom energijom za mobilne uređaje

Povećana interakcija sa mobilijarom – doprinosi efikasnijem prenošenju reklamno-informativnih poruka

Pametni reklamni totemi na solarnu energiju

PetroSOLAR pametni reklamni totemi su namenjeni za instalaciju na najrazličitijim lokacijama u gradu ili van njega. Osnovna namena im je da korisnicima obezbedi besplatno punjenje mobilnih uređaja i bežični internet, kao i pružanje reklamno – turističkih informacija o lokaciji gde se nalaze ili atrakcijama u blizini, a poseduju i svoju sopstvenu štedljivu LED rasvetu – zahvaljujući čemu mogu da se koriste i kao glavna javna rasveta za:
 • parkove
 • šetlišta
 • plaže
 • turističke vidikovce
 • parkinge
 • pešačke zone

Pametne klupe na solarnu energiju

PetroSOLAR pametne solarne klupe su namenjene postavljanju na najrazličitijim privredno-turističkim lokacijama kao što su:

 • gradski trgovi, šetališta, parkovi i dr.
 • turističke lokacije, vidikovci, plaže, pristaništa i dr.
 • nacionalni parkovi, parkinzi, tvrđave i dr.


Sve PetroSOLAR pametne klupe se napajaju isključivo solarnom energijom i ne zahtevaju nikakvu dodatnu žičnu instalaciju.

Nakon montaže su:

 • odmah spremne za upotrebu
 • ne zahtevaju nikakvo posebno dodatno održavanje
 • izuzetno anti-vandal otporne.

Bus stop - pametna autobuska stajališta

Petro-SOLAR autobuska stajališta su modularnog tipa, veoma su jednostavna za montažu kako u gradskim tako i u vangradskim sredinama  i u zavisnosti od želje,  potrebe i lokacije montaže mogu da se povećaju ili smanje kako bi zadovoljila prihvat odgovarajućeg broja putnika.

Svako stajalište je energetski nezavisno i u osnovnoj varijanti ima integrisano: solarnu ćeliju sa baterijom, samostalnu LED rasvetu, besplatne punjače za mobilne uređaje, 3 ili 4 G Wi-Fi ruter za bežični internet, klupu, kao i kantu za otpad.
Pored osnovnih elemenata, naša autobuska stajališta mogu da integrišu i brojne dodatne elemente kao što su: interaktivnii monitori, LED displeji, kamere za nadzor, reklamni panoi – citylight, roto i štampane reklame.

Kao posebna nadogradnja, naša autobuska stajališta su u mogućnosti da budu umrežena u jedinstvenom gradskom BUS STOP sistemu koji je u mogućnosti da prati i pruža obaveštenja o autobuskim linijama, očekivanim vremenima dolaska autobusa i slično, ili pak informacije o kvalitetu vazduha, temperaturi, vlažnosti…

Luksuzne pergole

Specijano dizajnirane za plaže, luksuzne hotele i vile. Svaka poseduje dupli (francuski) ležaj, 4G WiFi internet, USB punjače za mobilne, LED rasvetu.

Po specijanom zahtevu ugrađujemo mini fružider za piće ili hlađenje vina.

Solarni punjači za električne automobile i bicikle (EV Chargers)

Poseduju 4G bežični internet, punjače za mobilne, LED rasvetu, kompresore za duvanje guma i reklamne pozicije, a pružaju i zaštitu vozila od vremenskih uticaja.

Izdvajamo 3 osnovna tipa:

 • Za kućnu upotrebu
 • Za javnu upotrebu
 • Modele za auto puteve i benzinske stanice